Användarmanual för WorkCloud Affärssystem & CRM

Kom igång

som administratör

Moduler

Inställningar & funktioner

Kom igång

som anställd/användare

Kom igång

För anställda / användare

Exempel på vanligt förekommande

Arbetsflöde i WorkCloud

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Leads
Registrera en affärsmöjlighet när det fortfarande inte är säkert att det blir affär av kontakten.
Offert
Skapa offert från affärsmöjligheten när du kontrollerat kundens behov och önskemål.
Order/Projekt
När en offert klarmarkeras kan du exportera information vidare till en order/ett projekt.
Projekt/Order
Från en order kan du skapa ett projekt och vice versa, beroende på vilket val du gjorde i steg 3.
Tidrapportering
Tidrapportera per projekt/arbetsorder/ärende för att få en överblick av nedlagd tid.
Fakturering
Fakturera skapad order/skapade ordrar.